BASEBARNEHAGE

Vår barnehage er organisert i søskengrupper med små og store barn sammen. Hver base er delt i tre mindre grupper, med en ansatt som primærkontakt for sin lille gruppe. De eldste barna er for seg selv store deler av dagen og de helt yngste er sammen om morgenen og ettermiddagen.

Barn og voksne starter dagen sammen på blå base. Etter hvert som flere barn og ansatte kommer samles de på sine baser/grupper. Når vi spiser, sitter barna ved faste bord sammen med sin primærkontakt. Deler av dagen har vi åpne dører og er sammen i et stort fellesskap. Da forflytter barna seg slik de ønsker.

Vi har felles lekeareal, garderobe og stellerom. Slik har vi frigjort mye areal til lek og aktiviteter. Leker og materiell er samlet i soner. Hvis barna for eksempel ønsker å drive med formingsaktiviteter, går de inn på basen der alt formingsmateriell er plassert. Vil de leke med legoklosser, går de til rommet der alle klossene er samlet. Barna har stor frihet til å velge hvem de vil være med, hvor de vil være og hva de vil gjøre på. De kjenner og er trygge på alle barn og voksne, og har lik tilgang til leker, utstyr og ressurser.

 

Les artikkelen: “Organisering av barnehagen-lukket avdeling eller åpen base?”