Sommerferie 2021

Barnehagen er åpen hele sommeren, og for å kunne gjennomføre sommeråpent må alle barna ta ut 5 uker ferie.

 

Den femte ferieuken kan tas ut i løpet av barnehageåret. Barna må ta ut 4 uker ferie i perioden fra uke 24 - 32 (15. juni – 22. august)

Barnehagens utviklingsdager kan brukes som den femte ferieuken.

Barnehageåret er fra 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Det er ikke et krav at ferien må tas ut sammenhengende, men ferien må tas ut i hele uker.

Barna som slutter 31.07.21 må avvikle sine 5 uker før de slutter. Det gjelder også barna som skal begynne på skole til høsten.

Barnehagen har redusert åpningstid i juli (uke 27 -30). Vi åpner kl. 08.00 og stenger kl.16.00.

Hvis det er uker med 5 registrerte barn eller færre, kan barnehagen stenge.

Siste frist for å legge inn ferie for barnet er 23.04.21 og svaret er bindende. Meld fra om ferie i e-Barnehage.

På grunn av lovpålagte frister for fastsetting av ferie for personalet, vil barn som ikke er meldt inn med ferie innen 23.04.2021 bli plassert inn med 4 uker ferie i juli (uke 27-30).

Foreldre til barna som skal begynne på skolen kan søke om å få kjøpe ekstra dager i august frem til skolestart, kr. 200,- pr. dag.