TEMAARBEID 

Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter er en vesentlig del av innholdet i barnehagen. I tillegg lærer og utvikler barna seg i planlagte og strukturerte aktiviteter. Slike periodiske temaopplegg gir også inspirasjon til leken. Det foregår lek og aktiviteter over hele huset. Noe er valgfritt og noe er bestemt av de voksne. I arbeid med tema er barnegruppen delt i aldersinndelte grupper. temaet skal komme til uttrykk i flere av de aktivitetene vi gjør hver dag, som samlingsstund og formingsarbeid og i leker inne og ute. Vi jobber direkte med temaet på temagrupper, turer, samlingssstunder og temadager. I disse organiserte aktivitetene jobber vi samtidig med de syv fagområdene i rammeplanen.  Her kan du se Varhaug barnehage sin plan for arbeid med rammeplanen:

Vi jobber i aldersinndelte grupper. Rammeplanens syv fagområder og vårt hovedtema “Tid for hverandre” vil være styrende for innhold, planlegging, gjennomføring og tilrettelegging. Vi bruker også matematikkprogrammet "Rekn med Os(s) og språkprogrammene "Språkglede i barnehagen" for de yngste barna og "Lese- og skriveglede" for de eldste barna.

Se vår plan for temaarbeid:

De aldersinndelte gruppene:

1 åringer:  Larver

2 åringer: Marihøner

3 åringer: Sommerfugler

4 åringer: Edderkopper

5 åringer: Dinosaurer

Hvis du ønsker å se nærmere på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager går du inn på den elektroniske informasjonstjenesten til regjeringen og departementene.