BARNENYTT

Barnenytt skriver primærkontakten positivt nytt om barnet til foreldrene. Vi ønsker å imøtekomme foreldrenes ønske om informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen. Barnenytt kan for eksempel inneholde litt om hvem barnet leker sammen med, litt om hva barnet gjør i løpet av dagen, spesielle positive episoder eller spesielle positive ting barnet har gjort for andre eller sammen med andre.