SKOLESAMARBEID

Varhaug barnehage har en fast samarbeidsavtale med Kuventræ skole: “Barnehage+skole=sant". Samarbeid og utveksling av erfaring og informasjon er til stor glede og nytte for både barn og voksne. Femåringene besøker Kuventræ skole og SFO, og elever fra 5 klassetrinn besøker barnehagen. De pedagogiske lederne i barnehagen hospiterer på skolen. Lærere på første trinn deltar på barnehagens foreldremøte om høsten og kommer til barnehagen for å få informasjon om det enkelte barn som skal begynne på Kuventræ skole. Før barna skal begynne på skolen har alle barnehager og skoler overgangssamtaler hvis foreldrene ønsker det. Det er viktig at overgangen fra barnehage til skole blir så trygg og positiv som mulig for barn, foreldre og ansatte i barnehage og skole.

En gang i uken er en gruppe barn fra barnehagen i Oshallen.

Her kan du se samarbeidsavtalen mellom Varhaug barnehage og Kuventræ skole.