NY I BARNEHAGEN

 

HJEMMEBESØK

For dem som ønsker det kan vi starte tilvenningen med et hjemmebesøk til familien. Pedagogen har med seg et album med bilder fra barnehagen. Frem til barnehagestart setter familien inn bilder av barnets familie og hverdag. Albumet blir et spesielt viktig hjelpemiddel for å hjelpe barnet i tilvenningstiden. Hvis familien heller vil komme til til barnehagen, får de abumet når de kommer første gang.

BESØK I BARNEHAGEN

Vi inviterer alle nye barn til å komme på besøk i barnehagen 2-3 ganger før de begynne i barnehagen. Barnet kan komme sammen med en trygg voksenperson, det trenger ikke alltid være mor eller far. Disse besøkene vil gi barnet litt større trygghet for hver gang og gjør overgangen til barnehagestarten mykere.

FELLES TREFF FOR NYE FAMILIER

Vi inviterer alle nye foreldre til et informasjonstreff i barnehagen før sommeren. I 2022 inviterer vi til treff torsdag 09. juni. Da møter foreldrene daglig leder og baselederne og får informasjon om barnehagen og tilvenningstiden. Daglig leder forteller om barnehagens historie, utvikling og ideologi. Foreldrene får en barnehagemappe og blir vist rundt i barnehagen.

FØRSTE SAMTALE

Vi ønsker å ha en samtale med alle nye foreldre før sommeren og i god tid før barnet begynner i barnehagen. Da kan foreldrene fortelle oss om barnets rutiner, vaner, favorittaktiviteter, soving, spising, eventuelle allergier, m.m. – alt som foreldrene mener vi bør vite for at barnet skal ha det godt og trives i barnehagen.

PRIMÆRKONTAKT

Første barnehagedag blir familien møtt av baseleder og barnets primærkontakt. Barnegruppen er delt mellom de ansatte, og hvert barn har sin egen primærkontakt. At et barn har primærkontakt, innebærer at barnet har en fast voksen som er sammen med barnet i situasjoner som måltid, bleieskift og ved legging. På den måten blir primærkontakten og barnet godt kjent, og får muligheten til å etablere en nær relasjon til en bestemt voksen.

DE FØRSTE BARNEHAGEDAGENE

De første dagene må mor eller far være med og dagene må være korte. Når barnet starter i barnehagen har vi ikke begrensninger for hvor lang tid familien vil bruke på tilvenningstiden, men familien må planlegge å sette av minst 5 dager.

En artikkel om hvordan det er å være adskilt fra mor og far: Trykk her

Artikkel om "Klær og sikkerhet".