SAMMEN MED BARNA

Barna er følsomme overfor vårt syn på dem. De speiler seg i våre reaksjoner og vi er med på å forme deres selvoppfattelse. Vår holdning til barna er avgjørende for kvaliteten på deres liv i barnehagen. Vår væremåte skal være preget av innlevelse, glede, kjærlighet, lydhørhet og kunnskap om hvordan barn lærer og utvikler seg. Vi skal være engasjerte og interesserte voksne.