VÅR VISJON

 "Tid for hverandre”  - små og store sammen i et trygt og inkluderende fellesskap

... ha en langsom puls

... være ekte tilstede

Vi ønsker å vektlegge tid til å være tilstede for hverandre og ta vare på fellesskapet i barnehagen. Vi vil at hverdagen skal ha en langsom puls samtidig som vi skal gi barna utfordringer og inspirasjon i en hverdag preget av omsorg, lek og læring. Rammeplanen og temaet vårt er bakgrunn for valg av mål, innhold og metoder når vi er sammen med barna og foreldrene, og når personalet arbeider sammen.

 

SMÅ OG STORE SAMMEN

På samme måte som i en familie, ønsker vi at små og store barn skal få være sammen. De eldre barna er forbilder for yngre barn og det er utviklende og stimulerende for de yngste å få delta i eldre barns lek og aktiviteter. Søsken får være sammen og små og store lærer å ta hensyn og vise omsorg på tvers av alder. Samværet er til gjensidig nytte og glede.

Vårt barnehagetilbud kjennetegnes av høy kvalitet og svært fornøyde brukere.