SAMMEN MED FORELDRENE

Et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen er til gjensidig glede og trygghet for barnet, familien og barnehagepersonalet. Det er trygt for barnet at foreldrene er kjent med barnehagen og at de voksne i barnehagen kjenner familien. Barnet og foreldrene skal være en del av et stort fellesskap, og ha godt kjennskap til hele barnehagen.

Det er viktig at familien får disponere sin barnehagedag slik de ønsker innenfor de rammene lover og vedtekter setter. Barnehagen skal være fleksibel og tilpasset familien.

Foreldrene er de som kjenner barnet og familiens hverdag best og de voksne i barnehagen ønsker at foreldrene deler denne kjennskapen med dem. I barnehagen skal foreldrene bli møtt på en åpen måte, og de skal ha mulighet til medvirkning og medbestemmelse. Vi skal være blide og imøtekommende og ta imot positive og negative tilbakemeldinger på en slik måte at foreldrene ikke synes de er vanskelig å gi uttrykk for det de mener.

Foreldrene må få innsikt i barnehagens hverdag og få svar på spørsmål som er viktige for dem. Hvordan har barnet det i barnehagen? Har barnet venner? Hvilke aktiviteter deltar de i? Foreldrene får innblikk i hverdagen vår ved å logge seg på e-Barnehage

eBarnehage

Vi bruker kvalitetssikringsprogrammet e-Barnehage i kommunikasjon med foresatte. Vi har tatt programmet i bruk for å forenkle kommunikasjonen mellom barnehage og hjem og for å ivareta behovet for personvern for barn og foreldre. eBarnehage er passordbeskyttet og ivaretar personvernet slik loven setter krav om. Det er enkelt og trygt å dele dokumenter og planer med foreldre - både til enkeltpersoner og grupper.eBarnehage