SØK BARNEHAGEPLASS

Varhaug barnehage har samordnet opptak sammen med alle barnehagene i Bjørnafjorden kommune. Søknader om barnehageplass fylles ut på felles søknadskjema og sendes elektronisk til kommunen. Søknadsskjema og informasjon om opptak finner du på Bjørnafjorden kommune sin hjemmeside.

Varhaug barnehage følger Bjørnafjorden kommune sine opptakskriterier, men prioriterer søsken av barn som har barnehageplass og ansattes barn. Mer informasjon om opptak og barnehageplass finner du i Varhaug barnehage sine vedtekter:

 

Vedtekter i Varhaug barnehage SA

PRISER

     Plasstørrelse:            Pris:  Tillegg for mat:               Totalt:
100% 3 315,- 250,- 3 565,-
       
       
       
 
 

Foreldrene betaler for 11 måneder i året. Det er 30 % søskenmoderasjon for barn 2 og 50 % moderasjon for barn 3.