LEK

Vi gir leken stor plass i hverdagen. Når barna leker blir de kjent med seg selv og sine omgivelser, og gjennom leken får de venner. I leken skjer det viktige læreprosesser og den fremmer utviklingen intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Barna skal ha mulighet til å utvikle sine evner og forutsetninger, slik at de kan gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte. Å følge lekens regler og inngå kompromisser både krever og gir sosial kompetanse. Det ligger i lekens vesen at den ikke må reguleres for sterkt av voksne. Samtidig er vår deltakelse viktig. Når vi leker med barna lærer vi dem å kjenne på en ny måte, og vi vet at barn elsker å leke i nærvær av en voksen som er glad i å leke.
 
Naturopplevelser og miljølære er viktige deler av den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Vi gir barna et mangfold av opplevelser i naturen - til alle årstider og i allslags vær. Sammen med barna er vi nysgjerrige og opplever naturen i forandring.
 
Når vi er ute i naturen trenger vi ikke leketøy - trær kan bli både romskip og hest. Når vi har med oss tau kan vi klatre, balansere og disse. Ute i naturen har vi god tid til å prate og undre oss sammen - vi har god tid til hverandre.
 

Les mer om lekens betydning for læring i barnehage og skole: “Lek og læring”