DAGLIG KONTAKT

Gjennom tett samarbeid blir vi kjent med hverandre. Barna er prisgitt de voksne sin vilje og evne til kommunikasjon og samarbeid. Sammen må vi bruke tid på å bygge opp et tillitsforhold, slik at vi kan gi hverandre hjelp, støtte og anerkjennelse og utveksle viten og erfaringer. Barnets beste er vår felles interesse.

FORELDRESAMTALER

Vi har foreldresamtaler to eller flere ganger i året. Hvis primærkontakten er en assistent, deltar pedagogisk leder på samtalen. Samtalen skal være en dialog mellom foreldrene og personalet. Grunnlaget for samtalen er programmet VABVurdering Av Barnets utvikling, trivsel og utbytte av barnehageplassen.

FORELDREMØTER

Vi inviterer til foreldremøter en eller to ganger i året. Da informerer og diskuterer vi, og foreldrene har medbestemmelse på barnehagens innhold og planer videre. Foreldre med barn som skal begynne på skolen året etter, har eget møte 13. oktober. Da kommer lærer fra 1 trinn på Kuventræ skole og informerer om skolestart.

JULeKOS, PÅSKEFROKOST og sommerfest

Hver jul og sommer inviterer vi til foreldrene til å være sammen med oss i barnehagen. Barn og voksne har bakt og forberedt litt sang og underholdning. Vi inviterer foreldre, søsken og besteforeldre til påskefrokost en morgen før påske.