SYKE BARN

Vi ønsker at barnet ditt skal trives og få god omsorg i barnehagen, og at alle forledre skal kjenne seg trygge for barnet sitt den tiden barnet er i barnehagen. Når barnet ditt kjenner seg syk, kan det ikke være i barnehagen. Barn med nedsatt allmenntilstand eller feber klarer ikke å delta i lek eller være ute. Et sykt barn kan kan også smitte andre barn i barnehagen. Det kan være vanskelig både for forledre og personale å vurdere hvor sykt et lite barn er og om det bør være i barnehagen. Barn reagerer også ulikt på sykdom. Personalet vurderer om et barn er for dårlig til å være i barnehagen og hensynet til barnet kommer alltid først.

Barnehagen gir ikke smertestillende/febernedsettende medisin til barn. Barn som lett får feberkramper kan få febernedsettende medisin etter avtale med foreldrene. Når et barn må ta medisin over tid, lager barnehagen en avtale med foreldrene. En kontaktperson får opplæring i medisineringen. Denne kontaktpersonen kan overlate ansvaret til andre etter avtale og har ansvaret for å lære opp andre i personalgruppen. Foreldre til barn med kronisk sykdom som trenger medisin i løpet av dagen, gjør avtale med barnehagen om dette. Barnehagen tar ansvar for å oppbevare medisinen på en trygg plass.

Informasjon om de vanligste barnesykdommene: Trykk her